Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
χλμ. Set radius for geolocation
Ψάξε Προμηθευτή

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε. έχει καθιερώσει ως υποχρέωση της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας για όλα τα προϊόντα της. Τα πρότυπα αυτά ικανοποιούν τις αρχές και τις απαιτήσεις   των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ των τροφίμων , την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των πελατών και δευτερευόντως την ορθή οικονομική διαχείριση. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών έχουν θεσπισθεί και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες αυτοελέγχου (ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP) που διασφαλίζουν ότι μόνο τα αποδεκτά προϊόντα από άποψη ποιότητας και ασφάλειας , που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας , διατίθενται στην αγορά. Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρίας ως προς την ποιότητα , υγιεινή και ασφάλεια έχουν σαφώς οριστεί και είναι:

  1. Η παροχή προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.
  2. Η χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων με σταθερή βελτίωση της ποιότητας και εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τους.
  3. Η έγκαιρη και ασφαλής παράδοση των προϊόντων , σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς όρους των συμβάσεων.
  4. Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
  5. Η εκπαίδευση και προσήλωση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας και της ασφάλειας των προϊόντων.
  6. Η προσαρμογή των προμηθευτών στις προσυμφωνημένες ποιοτικές ή τεχνικές προδιαγραφές , στους οικονομικούς όρους και στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης των πρώτων υλών.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πολιτικής της εταιρίας είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό.
Η ευαισθητοποίηση για την ποιότητα , την επαγγελματική υγεία και την ασφάλεια τροφίμων είναι ευθύνη όλων στην εταιρία.
Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και το καλό όνομα της εταιρίας είναι άμεσο αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του προσωπικού. Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διεύθυνση & Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ήρας 25, 177 78 Ταύρος, Αθήνα

GPS

37.9705165, 23.6884987

Τηλέφωνο

Υπηρεσίες / Δραστηριότητες

Μεταποίηση

Τυποποίηση

Χονδρική

Διανομή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

captcha-input
Τιμές
Προϊόντα
Value for money
Επικοινωνία
Εξυπηρέτηση
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failedTop